Wind Service Dystrybucja

hero

Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
NIP: 5213548032
REGON: 14215790600000
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000343639

O Spółce

Wind Service Dystrybucja sp. z o.o. posiada status Operatora Sieci Dystrybucyjnej i świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na terenie województwa zachodniopomorskiego, gmin Darłowo, Sianów, m. Koszalin oraz gminy Biesiekierz.

 

 

Infrastruktura

W skład infrastruktury sieciowej, na której Wind Service Dystrybucja pełni funkcję Operatora Sieci Dystrybucyjnej wchodzą następujące instalacje:

- stacja abonencka 30/110 kV GPZ Sińczyca wraz transformatorem 85 MVA
- stacja abonencka 30/110 GPZ Jeżyczki wraz z trzema transformatorami (2x 75 MVA oraz 1x85 MVA)
- jednotorowa linia 110kV łącząca stację 110/30 kV GPZ Jeżyczki ze stacją 110/30 kV GPZ Sińczyca
- stacja transformatorowa 110/400 kV GPZ Dunowo Wiatraki wraz z transformatorem 250 MVA
- dwutorowa linia 110 kV łącząca stację GPZ Dunowo Wiatraki ze stacją abonencką 30/110 Jeżyczki

Infrastruktura połączona jest z siecią przesyłową za pomocą linii blokowej 400 kV od punktu przyłączenia sieci (pole nr 10 w SE Dunowo będącej własnością PSE S.A.) do transformatora 400/110 kV w SE 110/400 kV GPZ Dunowo

 

 

GPZ Sińczyca
GPZ Sińczyca
GPZ Jeżyczki
GPZ Jeżyczki
GPZ Dunowo
GPZ Dunowo