Polityka prywatności

hero

Wind Service sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zw. „RODO”, niniejszym informujemy:
 
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wind Service Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.
2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
– wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem
      (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
     w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
–  realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
      w  tym dochodzenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe
     (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
3)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez czas niezbędny do realizacji celu, na potrzeby którego zostały zebrane, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
4)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że jest niezbędne w celu realizacji niniejszej Umowy.
5)      Dane udostępnione przez Panią/Pana będą mogły być ujawnione tylko uprawnionym pracownikom Strony oraz podmiotom świadczącym usługi wymagające dostępu do danych osobowych w tym usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
6)      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7)      Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania,
9)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 
W zakresie określonym w pkt. 8)  żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres odo@windservice.eu lub pisemne na adres Spółki Wind Service Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

Wind Service Dystrybucja sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zw. „RODO”, niniejszym informujemy:
 
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.
2)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
– wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem
      (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa
     w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
–  realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
      w  tym dochodzenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe
     (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
3)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez czas niezbędny do realizacji celu, na potrzeby którego zostały zebrane, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
4)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że jest niezbędne w celu realizacji niniejszej Umowy.
5)      Dane udostępnione przez Panią/Pana będą mogły być ujawnione tylko uprawnionym pracownikom Strony oraz podmiotom świadczącym usługi wymagające dostępu do danych osobowych w tym usługi prawne, finansowe, księgowe i informatyczne oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
6)      Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7)      Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania,
9)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 
W zakresie określonym w pkt. 8)  żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres odo@windservice.eu lub pisemne na adres Spółki Wind Service Dystrybucja Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.


Pliki cookie

Wind Service sp. z o.o.

Wind Service sp. z o.o. korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”), czyli informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Podmiotem Cookies wykorzystujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Nie gromadzimy ich do identyfikacji użytkownika.
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
– nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– adres i nazwa firmy;
– treść wiadomości kontaktowej.
Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Poprzez odpowiednią konfiguracje swojej przeglądarki możesz całkowicie wyłączyć tę opcję lub ją ograniczyć.

Wind Service Dystrybucja sp. z o.o.

Wind Service Dystrybucja sp. z o.o. korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”), czyli informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Podmiotem Cookies wykorzystujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Nie gromadzimy ich do identyfikacji użytkownika.
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:
– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
– nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– adres i nazwa firmy;
– treść wiadomości kontaktowej.
Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Poprzez odpowiednią konfiguracje swojej przeglądarki możesz całkowicie wyłączyć tę opcję lub ją ograniczyć.